Фирма ДИСАН – СТОЯН АНТОВ

Свържи се с фирма ДИСАН – СТОЯН АНТОВ

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО. ИЗКУПУВАНЕ, СОРТИРАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ. ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА НА ЗАКУПЕНИ С ТАЗИ ЦЕЛ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ (СДЕЛКИ), ВКЛ.СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ-БАРТЕР, РЕЕКСПОРТ, КОМПЕНСАЦИОННИ СДЕЛКИ И ДРУГИ. ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ НЕЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА. РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, КАКТО И РАЗКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА И СЪОТВЕТНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ И ДРУГИ, ВНОС И ПРОДАЖБА НА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ СТОКИ(СЪЩО И ОКАЗИОН), ВНОС И ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ(СЪЩО ОКАЗИОН). ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО И ДРУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ.

гр. София, ул. СТАНКЕ ДИМИТРОВ 116