Фирма ДИВАЛВИ

Свържи се с фирма ДИВАЛВИ

Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, търговия на дребно; търговия на едро, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, Производствена, проектантска, сервизна и консултантска дейност, свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство, Конструктори на роботи и робототехнически системи както с промишлено, така и с непромишлено предназначение, Техническа диагностика на машини, уреди и апарати; Компютърно програмиране, Инженерни дейности и технически консултации; Консултантска дейност по информационни технологии, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от закона, само след получаване на необходими разрешения и лицензни

гр. Добрич, ул. УЛ. Г. ИЗМИРЛИЕВ 8