Фирма ДИВНА КОНСУЛТ ГРУП

Свържи се с фирма ДИВНА КОНСУЛТ ГРУП

Счетоводни и одиторски дейности; Данъчни консултации;Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети;Търговия и услуги; Хотелиерство и ресторантьорство; Дизайн, комисионна, консултантска, спедиторска, складова и лизингова дейност и други дейности в страната и чужбина, незабранени от закона

гр. Пазарджик, ул. Марица 14