Фирма ДНК Инвест

Свържи се с фирма ДНК Инвест

Инвестиционна дейност, закупуване и продажба на имоти, инвестиции в сгради, отдаване под наем на търговски помещения и други имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото