Фирма Добрев Корект

Свържи се с фирма Добрев Корект

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНА И СТРОИТЕЛНО – ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА,ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Варна, ул. УЛ. НАРВА 1А