Фирма ДОДИ 2021

Свържи се с фирма ДОДИ 2021

Покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи, обмен на валута /след издаване на съответното разрешение/, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, животновъдство, растениевъдство, земеделие, създаване на земеделски стопанства и фермерство, тяхната модернизация, създаване на земеделски и горски продукти и тяхната реализация на пазара, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, /бистро, кафене, бързи закуски, ресторант и др./, таксиметрова дейност и транспортни услуги, оказионна, консигнационна и разносна търговия, външно-търговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, след снабдяване с изискуемите за съответната дейност разрешения.

гр. Видин, ул. ул. „Екзарх Йосиф I“ 25