Фирма Дог Ту Дъ Муун

Свържи се с фирма Дог Ту Дъ Муун

Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерство, туристическа дейност в страната и в чужбина; организиране на фестивали, конкурси, концерти; организиране и провеждането на традиционни международни и национални прояви, включени като приоритетни в културната дейност на отделна държава; покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи, обмен на валута /след издаване на съответното разрешение/, складови сделки; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, ресторантьорство, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене, /бистро, ресторант, бирария, кафене, бързи закуски и др./, магазини за хранителни и промишлени стоки, атракционна дейност – батути, надуваеми атракциони и др.; транспортни услуги, консигнационна и разносна търговия, онлайн-търговия и онлайн-услуги, както и всички дейности, незабранени от закона.

гр. Пловдив, ул. “Марин Дринов” 48