Фирма ДОМАШЕН СВЯТ

Свържи се с фирма ДОМАШЕН СВЯТ

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, хотелиерство /извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, посреднически услуги, търговия на дребно със стоки за дома и бита, строителни материали, паркети, крепежни елементи

гр. Харманли, ул. ул. “П.П.Славейкови” 18