Фирма ДОМОВЕ ВТОРИ ШАНС 76

Свържи се с фирма ДОМОВЕ ВТОРИ ШАНС 76

Всякакъв вид търговска дейност. Продажба на всякакъв вид стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия. Ресторантьорство и хотелиерство. Транспортна дейност в страната и в чужбина. Строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти цел продажба или отдаване под наем. Монтьорство на всички видове електроуреди, леки автомобили, ремаркета и други. Извършване на счетоводни и консултантски услуги. Вътрешно и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица. Търговия със промишлени стоки и предмети на бита, както и извършване на всяка друга незабранена от закона дейност

с. Копривец, ул. ХРИСТО БОТЕВ 5