Фирма Донкова – ДиДеМа-82

Свържи се с фирма Донкова – ДиДеМа-82

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство от растителен и животински произход; производство, преработка и търговия с текстилни изделия; фризьорски услуги; козметични услуги; консултации и експертизи; търговско представителство и посредничество; предприемачество и строителство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; производство и реализация на софтуерни продукти; звукозаписни, мултимедия и продуцентски услуги; хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги; организиране на курсове, школи, детски градини, училища и занимални за деца; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; търговска дейност в страната и в чужбина; реекспортни и бартерни сделки; маркетинг; консултантска дейност; извършване на преводи; мениджмънт и сделки, търговско посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; производство и продажба на стоки от метал (без благородни метали), дърво, стъкло, каучук, порцелан и плат; производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, хранителни, сладкарски и хлебни произведения; охранителна дейност, както и всяка друга дейност и услуга незабранени от закона.

гр. Перник, ул. ул. Димитър Благоев 117А

Телефон: 0877441422