Фирма Драгалевци Проджект Едно

Свържи се с фирма Драгалевци Проджект Едно

Сделки с недвижими имоти; наемни отношения; консултантски услуги; вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; рекламни и информационни услуги; транспортна дейност, строителство и ремонтна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, след придобиване на съответни лицензи или разрешения, ако се изискват такива

гр. Варна, ул. бул. “Република” 15, сграда на Медицински център „Младост Варна“