Фирма ДРАГАН МИЛОШЕВИЧ СТРОЙ

Свържи се с фирма ДРАГАН МИЛОШЕВИЧ СТРОЙ

СТРОИТЕЛНО – ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИНТЕРИОР И ЕКСТЕРИОР НА СГРАДИ, ТЪРГОВИЯ С ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

гр. Видин, ул. ул. “ВРЪШКА ЧУКА” 3