Фирма Дрийм 22

Свържи се с фирма Дрийм 22

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни и извършване на всяка друга сейност незабранена от закона.

с. Крушуна, ул. Митко Пройнов 16