Фирма Дриксон Ентърпрайзес

Свържи се с фирма Дриксон Ентърпрайзес

Kонсултантска дейност, маркетинг, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и търговски дружества, световна търговия, внос и износ на потребителски стоки, управление на проекти, извършване на всякакъв вид строителнo-монтажни работи (СМР), строително-предприемачески бизнес; отдаване под наем и под аренда на недвижими имоти; както и всяка друга дейност, незабранена изрично със закон.

гр. София, ул. Георги Бенковски 48