Фирма ДС СПЕД

Свържи се с фирма ДС СПЕД

Транспортни услуги, превозни дейности и услуги на пътници и товари в страната и чужбина, спедиционни дейности и услуги, Строително-монтажни дейности и услуги, Електрически дейности и услуги, импорт,експорт, реекспорт,бартерни сделки, вътрешно-търговска и външно-търговска дейности и услуги със стоки и вещи, незабранени от нормативен акт или представляващи монопол на държавата; Покупка на стоки или други вещи с цел – препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид,производство на стоки с цел продажбата им, комисионна, складова; пизингова дейности и услуги; дейности и услуги на търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и услуги; дървообработване и дърворезбарство, агентство и маркетингова дейности и услуги; инженерингова дейности и услуги покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, експериментално-производствена дейности и услуги, търговия на едро и дребно на алкохол, зърно, фуражи, тютюневи изделия и производни на тази основа, производство и търговия на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно на бутикови облекла и стоки, счетоводни услуги и одит, електронна търговия и интернет услуги, и други незабранени със закон или нормативен акт дейности и услуги .

гр. Кюстендил, ул. ул.ЦАР СИМЕОН I 56