Фирма ДУЕ КОМУНИКАЦИОНЕ

Свържи се с фирма ДУЕ КОМУНИКАЦИОНЕ

извършване на туристически услуги /туроператорска дейност/, агентска дейност по продажба на транспортни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионерска дейност, покупко-продажба на стоки, внос-износ, извършване на услуги за населението, вътрешно и външнотърговска дейност, транспортни услуги, външно-икономическа дейност, включително образуване и участие в задгранични дружества и други инвестиции в страната и чужбина, рекламна, маркетингова и мениджмънска дейност, комуникационни услуги, както и всички други дейности незабранени от закона

гр. София, ул. бул. „Княз Александър Дондуков“ 13