Фирма Дютертре Консалтинг и ИТ

Свържи се с фирма Дютертре Консалтинг и ИТ

предоставяне на услуги по програмиране, изграждане на информационни системи; дизайн на компютърни програми, необходими за създаването и изграждането на системи и мрежови софтуер, софтуерни приложения, бази данни или интернет сайтове; създаване на интернет сайтове; звукозапис и видеозапис, както и обработване на аудио и видео файлове; компютърна графика, дизайн на интернет сайтове, рекламни услуги; закупуване, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и земя; проектиране и озеленяване на зелени площи; закупуване, продажба и отдаване под наем на моторни превозни средства; закупуване и продажба на оборудване във връзка с услугите, предоставяни от дружеството; организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги във връзка с услугите, предоставяни от дружеството, както и всички други, разрешени от закона дейности.

гр. София, ул. Загоре 5