Фирма ДЖАББЪЗ НАТС ФРОМ АГАРТА

Свържи се с фирма ДЖАББЪЗ НАТС ФРОМ АГАРТА

ТЪРГОВИЯ,ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,ВКЛ. ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, РЕЕКСПОРТНИ, ТРАНЗИТНИ, ОБМЕННИ, ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ,ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КОИТО ДЕЙНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

гр. Банкя, ул. ул. РЕПУБЛИКАНСКА 15