Фирма ДЖЪМБО БЛЯК

Свържи се с фирма ДЖЪМБО БЛЯК

Внос и износ на стоки, посреднически и консултантски услуги, земеделска и селскостопанска дейност; изкупуване, преработка и реализация на растителна и животинска продукция; управление и експлоатация на недвижими имоти; търговия на едро и дребно с различен вид стоки, както и всяка друга търговска дейност незабранена със закон.

Телефон: 0878753026