Фирма ДЖАНБОРАН – НЕВЕН АЛИПИЕВ

Свържи се с фирма ДЖАНБОРАН – НЕВЕН АЛИПИЕВ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, БЪРЗА ЗАКУСКА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОИЗВОДНИ ОТ НЕЯ, УСЛУГИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОИТЕЛСТВО И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС, ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.

с. Богданци, ул. ул. ПИРИН 9

Телефон: 0876568910