Фирма ДЖАУЕТ ХОУМС

Свържи се с фирма ДЖАУЕТ ХОУМС

Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем; строителство на жилища, проектиране и консултантска дейност във връзка със строителството; вътрешно и външнотърговска дейност, търговия на дребно и едро, експорт и реекспорт с всякакви незабранени стоки; дистрибуторска дейност и комисионни сделки; хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги; вътрешен и международен туризъм, търговско представителство; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;както и всякакви други стопански и търговски дейности, незабранени със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения

с. Пчеларово, ул. Двадесет и втора 16