Фирма ДЖЕЙ КЕЙ ПРОПЪРТИ

Свържи се с фирма ДЖЕЙ КЕЙ ПРОПЪРТИ

Проучване, проектиране, строително-монтажни работи и инженерингови услуги в страната и чужбина, архитектурни услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при продажба на недвижими имоти след лиценз, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност след лиценз, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, проучване, консултантски услуги, инвестиране, сделки с интелектуална собственост и маркетинг включително с техническо оборудване и ноу-хау, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица, в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон, като за такива, за които се изисква специално разрешение – след получаването му, както и всички други дейности, незабранени изрично със закон или друг нормативен акт, след издаване на съответното разрешение, акредитация, лиценз.

гр. Пловдив, ул. УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 170