Фирма ДЖЕЙ ВИ МЕДИКАЛ СОЛЮШЪНС

Свържи се с фирма ДЖЕЙ ВИ МЕДИКАЛ СОЛЮШЪНС

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ДЕТСКИ ХРАНИ, ВНОС, ИЗНОС, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Пловдив, ул. Цар Борис III Обединител 21