Фирма ДЖЕНЕЗИ

Свържи се с фирма ДЖЕНЕЗИ

Агенции и апликации за запознанства, реклами, продажби и всичко позволено от закона; търговия на едро и дребно; маркетингова, посредническа, предприемаческа, спедиционна, комисионна, рекламна дейност; производство и търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни продукти; покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид; организиране на събития / панаири, пазари, представления, фестивали, концерти, свадбени празненства/; внос, износ и продажба на хранителни, нехранителни продукти и всичко позволено от закона; покупко-продажба, наемане, субнаемане на движими и недвижими имоти; както и всяка друга дейност или услуги, не забранени от закона. Всички дейности и услуги за които е необходимо разрешение или лиценз ще се извършват след получаването им.