Фирма Джи Еф Тийм

Свържи се с фирма Джи Еф Тийм

Организиране и управление на фитнес клубове, спортна дейност, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство, комисионна и посредническа дейност, рекламна дейност, търговско представителство, откриване на универсални заведения за обществено хранене, както и всички дейности незабранени от закона.

гр. София, ул. “Евлоги Георгиев” 38