Фирма Джи Ем Джи Финанс

Свържи се с фирма Джи Ем Джи Финанс

Счетоводни и финансови услуги, консултантски услуги, информационни, програмни и софтуерни услуги, инвестиционна дейност, инженерингова дейност, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях; наеми, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в страната и чужбина; комисионни сделки, внос и износ на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество; агентство на български и чуждестранни фирми и всички други незабранени от закона дейности.

гр. София, ул. ул. Милин камък 59