Фирма Джи енд Ес 2021

Свържи се с фирма Джи енд Ес 2021

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително търговия на едро и търговия на дребно с хранителни стоки и всякакъв друг вид стоки и вещи, товарен автомобилен транспорт, както и всякакъв друг вид транспортна дейност, производство на стоки с цел продажба; производство на земеделска продукция и продажбата и в първоначален, преработен и обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при продажба на недвижими имоти,строително-ремонтни работи; комисионна, складова, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска, спедиционна, туристическа, дейност на търговско представителство и посредничество; както и всяка друга дейност незабранена със закон, а в случаите в които нормативния акт изисква лиценз, след снабдяването с такъв, внос и износ по предмета на дейност.

гр. Ямбол, ул. АТАНАС КРАТУНОВ 117