Фирма ДЖИ ЕС ЕС 18 ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма ДЖИ ЕС ЕС 18 ПРОПЪРТИС

ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Велико Търново, ул. ХАН АСПАРУХ 2а