Фирма ДЖИТИ ФАРМА

Свържи се с фирма ДЖИТИ ФАРМА

търговия на дребно с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, билкови препарати, козметични и санитарно-хигиенни средства, след придобиване на съответните лицензи или разрешения, ако се изискват такива; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; сделки и търговия с валута в наличност; небанкова финансова дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, интернет и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; регистрация на офшорни компании, лизингови сделки, внос и износ на нехранителни стоки; маркетингова, консултанска дейност; вътрешно и външно търговска дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност незабранена от закона

гр. Варна, ул. Ангел Кънчев 22