Фирма Дживел

Свържи се с фирма Дживел

строителство на жилищни и нежилищни сгради и съоръжения, производство и реализация на селскостопанска продукция, хранителни, промишлени и стоки за бита, изкупвателна, търговска дейност у нас и в чужбина, внос, износ, транспорт, комисионна, посредническа, информационна, рекламна дейност, консултация и услуги във всички области, складова дейност, маркетинг, проучвания, импорт, експорт, реекспорт, туризъм в страната и чужбина, преводни услуги, таксиметрови и транспортни услуги в страната и чужбина и допълнителни дейности и услуги, свързани с горе изброените основни дейности, както и всички останали сделки и услуги, които не са забранени от закона

гр. Пловдив, ул. Родопи 45