Фирма ДЖОН-1

Свържи се с фирма ДЖОН-1

Търговия с петрол и/или петролни продукти.Покупка на стоки и други вещи и продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина. Кафетерия и ресторантьорство. Извършване на други стопански дейности, които не са забранени със закон или друг нормативен акт, а когато е необходим разрешителен или лицензионен режим, след съответното разрешение или лицензия.