Фирма ДЖУЛМО

Свържи се с фирма ДЖУЛМО

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОНСУЛТАНТСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Пловдив, ул. УЛ. ПЕРЕ ТОШЕВ 97

Телефон: 08866030679