Фирма ДЖУМИ-07

Свържи се с фирма ДЖУМИ-07

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛНИ СТОКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ДЕЙНОСТ – ВНОС И ИЗНОС; ОНЛАЙН МАГАЗИН; ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.