Фирма Е-Мартон

Свържи се с фирма Е-Мартон

Развой, проектиране, инженеринг, прототипиране, разработка на иновации и системна интеграция в областта на информационните и комуникационните технологии, машиностроенето и производството, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и отдаване под наем на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически или други услуги, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон.

Телефон: 024896998