Фирма е-Моушън Лайф

Свържи се с фирма е-Моушън Лайф

Разработване, производство и реализация в страната и чужбина на електронни, електрически и електромеханични устройства и системи; производство и търговия с велосипеди, електрически велосипеди и скутери и други електрически превозни средства, разработка, производство и реализация на възобновяеми системи за електрическа енергия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид на пазара в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; спедиционна, комисионна, консигнационна, складова и лизингова дейност; консултантска дейност; вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки от всякакъв вид; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Варна, ул. ул. Студентска 1А