Фирма ЕДИНА КОНСЕНС

Свържи се с фирма ЕДИНА КОНСЕНС

Организиране на счетоводно отчитане
и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството; счетоводни дейности;
провеждане на курсове в областта на прилагането на счетоводното и данъчно законодателство;
консултации по управление и стопанска дейност; данъчни и правни услуги; покупко-продажба и
управление на недвижими имоти за своя и чужда сметка, осъществяване на цялостно
строителство или отделни части от строителни обекти; мениджмънт; консултантски услуги;
комисионни , спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; отдаване под наем на
недвижимо имущество; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; складови сделки и всяка
друга, незабранена от българското законодателство дейност.