Фирма ЕЕ-777

Свържи се с фирма ЕЕ-777

Търговия и покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с автомобили, техническо обслужване и ремонт на автомобили, търговия на дребно в магазини предимно с хранителни стоки и напитки, продажба на стоки от собствено производство, търговия на дребно с плодове и зеленчуци, търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски стоки, търговия на дребно с тютюневи изделия, търговия на дребно с напитки, внос, износ и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и реекспорт, превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, предприятие за обществено хранене, хотелиерски /извън случаите на чл.2, т.З от ТЗ /, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, ресторантски, туристически, фризьорски, козметични, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и сделки. Хотелиерство. Лизинг. Дейности по охрана и разследване. Строителство и ремонт на жилищни, производствени, търговски, обществени и административни сгради и офиси. Покупка на строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприятие за шивашки услуги, сладкарски изделия, питейни заведения, както и всякакви други дейности или услуги, незабранени със закон.

гр. Хасково, ул. ул. Драгоман 42