Фирма ЕФЕКТИВ ТРАЙДИНГ

Свържи се с фирма ЕФЕКТИВ ТРАЙДИНГ

Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на валута след съответно разрешение, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други подобни услуги, посредническа и дистрибуторска дейност, организиране на търгове, туроператорска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, превоз на стоки, хора и товари в страната и чужбина със собствен и /или нает транспорт, лицензионни сделки и други дейности, незабранени от закона.

гр. Пловдив, ул. ул.”Колю Фичето” 1А