Фирма ЕГАМ

Свържи се с фирма ЕГАМ

Външна и вътрешна търговска дейност, преработка и продажба на храни, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламни, или други сходни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. София, ул. бул. Александър Стамболийски 32