Фирма ЕГЕ ДЮНЕР

Свържи се с фирма ЕГЕ ДЮНЕР

Търговия с хранителни стоки, търговия и производство на тестени изделия, вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, хранителни добавки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, комисионна търговия посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини,превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, автотенекеджийска и автосервизна дейност; спортна, рекламна, консултантска, посредническа, комисионерска, спедиторска и охранителна дейности; хотелиерство и ресторантьорство и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/;

гр. Русе, ул. Добри Войников 2