Фирма ЕЙ ДИ ЕМ КЪНСАЛТЪНТС

Свържи се с фирма ЕЙ ДИ ЕМ КЪНСАЛТЪНТС

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УСЛУГИ Е СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРЕДСТВИТЕЛСТВО, БРОКЕРСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ, АКО ТАКЪВ Е НЕОБХОДИМ.

Телефон: 0888817128