Фирма ЕЙ КЕЙ ЕМ ТИ

Свържи се с фирма ЕЙ КЕЙ ЕМ ТИ

Консултантски дейности и предоставяне на стратегически, технически и търговски съвети за важни места, събития и обществени пространства за подобряване на околната среда и тяхното представяне чрез технологии, информационни, комуникационни и технологични услуги, решения за синхронизация и оценка, разработване и управление на съдържание, технологии за големи събития, софтуерни приложения и платформи. Консултантски услуги за изграждане на временни конструкции и планиране на бизнес пространство за големи спортни събития и съвети относно настройките на предаването както и всички други дейности, незабранени от българския закон и след получаване на съответните лицензи, в случай че такива се изискват.