Фирма Ей Си Консулт Инженеринг

Свържи се с фирма Ей Си Консулт Инженеринг

търговска дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерство, туризъм, маркетингова дейност, туристически услуги, наемане и отдаване под наем недвижими имоти, брокерски и консултантски услуги в сферата на недвижим имоти; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; дистрибуция; вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги, включително и със стоки от собствено производство; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, вътрешна и външно-търговска дейност; транспорт и спедиция; представителство и посредничество, строителство и инженеринг, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, както и всякаква друга стопанска дейност, за извършване на която няма законова забранa.