Фирма Ейчбиджи Глобал

Свържи се с фирма Ейчбиджи Глобал

Извършване на логиситика, търговия, посредничество, консултантска дейност, покупко-продажба на стоки в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, внос и износ на стоки и всякакви други дейности в страната и чужбина, незабранени от закона и непопадащи под условията на специален законоустановен ограничителен режим.

Телефон: 0888410251