Фирма ЕЙСИКС

Свържи се с фирма ЕЙСИКС

Търговия на дребно извън търговски обекти, външно и вътрешно почистване на автомобили; внос и износ на стоки; внос и износ на промишлени и строителни материали, строеж, ремонт, реконструкция, реставрация и обзавеждане на недвижими имоти и продажба на същите; кафе–аператив и ресторантьорство; производство и търговия с промишлени, битови и хранителни стоки; превоз на пътници и товари; транспортни и спедиторски услуги; търговско представителство и посредничество; комисионна, складова, лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална дейност и всякаква друга дейност, която не противоречи на закона.

гр. Пловдив, ул. Стефан Стамболов 57