Фирма ЕК Одит

Свържи се с фирма ЕК Одит

Извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия; счетоводен, данъчен, правен и бизнес консултинг; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по Закона за счетоводството; покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, комисионна и брокерска дейност свързана с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.