Фирма ЕКО МЕС ТРЕЙД

Свържи се с фирма ЕКО МЕС ТРЕЙД

Търговия едро и дребно с месо и месни продукти, дистрибуция, външна и вътрешна търговия с всички разрешени стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;Търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, счетоводни услуги, вътрешна и външна търговия и услуги. Складова дейност. Транспортна и спедиторска дейност. Производство на стоки на леката и хранително-вкусовата промишленост, внос, износ и дистрибуция на такива стоки, изкупуване, преработка и обработка на селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. София, ул. Камен дял 3