Фирма ЕКОПЛАСТ 21

Свържи се с фирма ЕКОПЛАСТ 21

Рециклиране на пластмаси (след получаване на надлежно разрешение), търговия, покупко-продажба на стоки, консултантска дейност; транспортна дейност, комисионни сделки; производствена дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. Враца, ул. ул.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1