Фирма ЕКОТОК 365

Свържи се с фирма ЕКОТОК 365

Производство на електроенерия с Фотоволтаична централа, Търговия на едро и дребно с разнообразни стоки; транспортна услуга /след придобиване на лиценз/, производство и други дейности, незабранени от закона.

гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев 23