Фирма ЕКС ПРО СОФТУЕР

Свържи се с фирма ЕКС ПРО СОФТУЕР

Разработка, продажба и поддръжка на софтуерни продукти и приложения; програмиране, компютърни и електронни услуги; рекламни, информационни и маркетингови услуги; търговия и сделки с всякакви, позволени от закона вещи, стоки, материали и услуги; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена от действащото законодателство в Р. България.

гр. Стара Загора, ул. Темида 1